promocje wycieczek

Przepisy celne dla podrózujących czyli co wolno, a czego nie wolno?

Polska jako członek Unii Europejskiej objęta jest unią celną z innymi krajami Europy – towary przywożone do Polski i wywożone z niej w obrębie Wspólnoty nie są objęte cłem.


Obywatele Unii mający minimum 18 lat, podróżując w obrębie krajów Unii Europejskiej, mogą przewozić przez granicę 800 sztuk papierosów, 10 litrów spirytusu, 20 litrów wina o podwyższonej zawartości alkoholu, 90 litrów zwykłego wina i 110 litrów piwa. Ostrzejsze przepisy dotyczące limitu wwozu papierosów z Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski i Słowacji stosują Austria, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Finlandia, Francja i Irlandia.


Przyjeżdżając do Polski spoza Unii, można wwieźć w celach niehandlowych 200 papierosów, 1 litr spirytusu lub 2 litry wina.


Obowiązują także ograniczenia co do przewozu przez granicę antyków i dzieł sztuki oraz zwierząt. Istnieje też limit przewozu gotówki – przekraczając granicę Unii należy zgłosić gotówkę powyżej 10.000 EUR.

 

Przepisy celne wybranych krajów, czyli praktyczne rady przed podróżą:

 • CYPR

  Dopuszczalny jest wwóz i wywóz waluty bez ograniczeń pod warunkiem zdeklarowania jej na przejściu granicznym. Do kwoty 12 tys EUR wystarczy wyciąg z banku; powyżej tej sumy potrzebne jest specjalne pozwolenie banku...

 • DOMINIKANA

  Obywatele polscy nie mają obowiązku posiadania wizy. Konieczne jest wykupienie karty turystycznej w cenie około 15 USD, którą mozna nabyć na lotnisku. Podatek turystyczny w podobnej kwocie nalezy również zapłacić przy wyjeździe...

 • EGIPT

  Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel RP może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku po opłaceniu 15 USD...

 • INDIE

  Przy wjeździe do Indii konieczne jest posiadanie wizy. Można ubiegać się o wizę: pobytową - na okres sześciu miesięcy, jednego roku lub do pięciu lat; turystyczną - na okres sześciu miesięcy, bez prawa przedłużenia na miejscu; przejazdową - na okres do piętnastu dni...

 • IZRAEL

  Zgodnie z polsko-izraelską umową o ruchu bezwizowym obywatele polscy legitymujący się paszportem ważnym co najmniej 3 miesiące mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni...

 • JORDANIA

  Obywatele RP mają obowiązek posiadania wiz uprawniających do wjazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego Jordanii...

 • KUBA

  Obywatele polscy udający się na Kubę musza posiadać ważna kartę turystyczną (30-dniową); karta błędnie wypełniona lub z widocznymi poprawkami jest nieważna...

 • MALEDIWY

  Na lotnisku w Male podczas kontroli paszportowej otrzymuje się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych zezwalający na wjazd...

 • MAROKO

  Od 1 stycznia 2005 r. obywatele polscy udający się do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni...

 • MAURITIUS

  Obywatele RP mogą przebywać bez wiz na terytorium Republiki Mauritiusa łącznie 180 dni w roku kalendarzowym, o ile spełniają następujące warunki: mają bilet powrotny...

 • MEKSYK

  Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach nie przekraczających 90 dni w celach turystycznych, prywatnych lub służbowych...

 • SRI LANKA

  Przy wjeździe do Sri Lanki wymagana jest wiza. Koszt wizy turystycznej (jednokrotnej, ważnej 3 miesiące) wynosi 48 USD; jest ona wydawana przez Ambasadę Sri Lanki w Warszawie...

 • TAJLANDIA

  Obywatele polscy udający się do Tajlandii objęci są obowiązkiem wizowym.W tym celu przy wjeździe należy wypełnić aplikację wizową w języku angielskim, wnieść opłatę za wizę w wysokości 1000 BHT...

 • TUNEZJA

  Od obywateli polskich wymagane są wizy bez względu na kraj zamieszkania. Obywatele polscy niezależnie od kraju, z którego rozpoczynają podróż...

 • TURCJA

  Od obywateli polskich wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. Wizę turystyczną można uzyskać przy wjeździe; koszt - 15 USD (lub 10 EUR)...

 • WYSPY KANARYJSKIE

  Choć Wyspy Kanaryjskie należą do Unii Celnej, nie podlegają unijnemu ustawodawstwu...